“ Nemovitost (z lat. immobilium, to, co se nedá přemístit) je pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným základem. Může se tedy např. jednat o dům, chatu, garáž, zahradu, pole apod. Může se také jednat o byt nebo nebytový prostor. ”

 
 
 

Služby

 
 
 
 

Nabízíme kompletní zajištění převodu nemovitostí v rámci celé České republiky. Standardní doba potřebná pro vypracování smlouvy je asi jeden týden. Nabízíme však i možnost vypracovat smlouvy do druhého pracovního dne, tzv. Expres smlouvy. Nabízíme také možnost celou problematiku vyřídit on-line.

Mezi další služby, které pro Vás případně zajistíme, je výpis z listu vlastnictví, kopii katastrální mapy, kopie nabývacích titulů, ověření podpisů (přímo v naší kanceláři), zastupování v řízení o vkladu práva u katastrálního úřadu.

Pro Vaši bezpečnost nabízíme při převodu finančních prostředků advokátní úschovu. Částka je na náš účet složena před podpisem smlouvy a vyplacena je obvykle po doručení listu vlastnictví, ze kterého je patrno, že došlo k převodu nemovitosti. Konkrétní podmínky jsou vždy dojednány ve smlouvě o úschově. Zároveň část peněz je z advokátní úschovy obvykle zasíláno jako záloha na daň z nabytí nemovitých věcí.

Pokud je potřeba k uhrazení kupní ceny využít hypotečního úvěru, spolupracujeme při vypracování (kupní) smlouvy smlouvy s bankou, aby bylo možno na základě (kupní) smlouvy hypoteční úvěr čerpat.

Za všechny služby je předem daná pevná cena, kterou naleznete v Ceníku. Nejsme plátci daně z přidané hodnoty, tudíž výsledná cena je skutečně konečná a nezvyšuje se o 21 %.