“ Nemovitost (z lat. immobilium, to, co se nedá přemístit) je pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným základem. Může se tedy např. jednat o dům, chatu, garáž, zahradu, pole apod. Může se také jednat o byt nebo nebytový prostor. ”

 
 
 

Ceník našich služeb

 
 
 
 

Cena za naše služby je Vám sdělena po jejich objednání. Nejsme plátci DPH, proto se cena již nenavyšuje o 21 %. Není-li níže uveden smluvní typ, který je předmětem právní služby, bude za takovou smlouvu účtována odměna podle smlouvy, která je dané smlouvě typem nejbližší.

Služba Cena
Standard
Cena
Expres
Kupní smlouva
(hodnota do 2 mil. Kč)
8 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
10 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
Kupní smlouva
(hodnota do 5 mil. Kč)
10 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
12 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
Kupní smlouva
(hodnota do 15 mil. Kč)
12 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
15 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
Kupní smlouva
(hodnota nad 15 mil. Kč)
15 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
20 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
Smlouva o budoucí (kupní) smlouvě
(příplatek ke konkrétní hlavní smlouvě)
5 000,00 Kč
7 000,00 Kč
Smlouva o budoucí (kupní) smlouvě
(samostatně)
10 000,00 Kč
12 000,00 Kč
Smlouva o zřízení zástavního práva
(příplatek ke konkrétní hlavní smlouvě)
5 000,00 Kč
7 000,00 Kč
Smlouva o zřízení zástavního práva
(včetně zákazu zatížení a zcizení)
8 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
10 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
Darovací smlouva 7 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
9 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
Darovací smlouva pro případ smrti 8 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Smlouva o zřízení práva služebnosti (věcného břemene)
(příplatek ke konkrétní hlavní smlouvě)
1 000,00 Kč
3 000,00 Kč
Smlouva o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) 5 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
7 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
Smlouva o převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu - bez úschovy 8 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Dohoda o vypořádání společného jmění manželů (nemovitost) - bez úschovy 9 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
11 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 9 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
11 000,00 Kč
+2 000,00 Kč poplatek KÚ
Prohlášení vlastníka o rozdělení budovy na jednotky 15 000,00 Kč
+1 000,00 Kč za každou jednotku
20 000,00 Kč
+1 500,00 Kč za každou jednotku
Kontrola smlouvy předložené protistranou 3 000,00 Kč* 4 000,00 Kč*
Rezervační smlouva 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč
Nájemní smlouva 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč
Přiznání k dani z nemovitých věcí 1 000,00 Kč
za každých 10 nem. věcí
2 000,00 Kč
za každých 10 nem. věcí

* Cena záleží na komplikovanosti předložené smlouvy, na požadavcích klienta apod. Nejedná se o opravu smlouvy, která je vypracována neodborně (např. upravená verze z internetu).

Pokud je v jedné právní listěně více předmětů převodu (např. více různých převodců či nabyvatelů = více smluv), je každý další převod vlastnického práva účtován jako jedna polovina daného typu smlouvy.

Uvedené ceny platí pro 10 nemovitých věcí a pro jeden obvod katastrálního pracoviště. Pokud je předmětem převodu více nemovitých věcí nebo jsou v obvodech více katastrálních pracovišť, je cena zvýšena podle složitosti.

Uvedené ceny nezahrnují úkony nad rámec úkonů běžných pro daný typ smlouvy. Jedná se např. o vyjednávání s protistranou, nabídka předkupního práva apod.

_____________


Výše uvedené ceny obsahují (pokud je to pro danou smlouvu relevantní):

Samostatné služby i bez sepisu smlouvy Cena
Advokátní úschova 5 000,00 Kč
Ověření 1 podpisu 30,00 Kč
Vyhotovení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 1 000,00 Kč
Poplatek za vklad práva 2 000,00 Kč

Výše uvedené ceny jsou platné, pokud se klient s advokátem nedohodne jinak. Pokud v ceníku není uvedena cena za požadovanou službu a není cena ani dohodnuta, potom se vychází z mimosmluvní odměny podle v. č. 177/1996 Sb. v platném znení.