“ Nemovitost (z lat. immobilium, to, co se nedá přemístit) je pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným základem. Může se tedy např. jednat o dům, chatu, garáž, zahradu, pole apod. Může se také jednat o byt nebo nebytový prostor. ”

 
 
 

Ceník našich služeb

 
 
 
 

Cena za naše služby je Vám sdělena po jejich objednání. Nejsme plátci DPH, proto se cena již nenavyšuje o 21 %. Není-li níže uveden smluvní typ, který je předmětem právní služby, bude za takovou smlouvu účtována odměna podle smlouvy, která je dané smlouvě typem nejbližší.

Služba Cena
Standard
Cena
Expres
Kupní smlouva
(hodnota do 270 tis. Kč)
5 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
7 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
Kupní smlouva
(hodnota do 2 mil. Kč)
7 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
9 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
Kupní smlouva
(hodnota do 5 mil. Kč)
8 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
10 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
Kupní smlouva
(hodnota nad 5 mil. Kč)
15 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
20 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
Smlouva o budoucí (kupní) smlouvě
(příplatek ke konkrétní hlavní smlouvě)
4 000,00 Kč
6 000,00 Kč
Smlouva o budoucí (kupní) smlouvě
(samostatně)
8 000,00 Kč
10 000,00 Kč
Smlouva o zřízení zástavního práva
(příplatek ke konkrétní hlavní smlouvě)
4 000,00 Kč
6 000,00 Kč
Smlouva o zřízení zástavního práva
(včetně zákazu zatížení a zcizení)
8 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
10 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
Darovací smlouva 5 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
7 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
Darovací smlouva pro případ smrti 7 000,00 Kč 9 000,00 Kč
Smlouva o zřízení práva služebnosti (věcného břemene)
(příplatek ke konkrétní hlavní smlouvě)
1 000,00 Kč
3 000,00 Kč
Smlouva o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) 4 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
6 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
Smlouva o převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu 7 000,00 Kč 9 000,00 Kč
Dohoda o vypořádání společného jmění manželů (nemovitost) 8 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
10 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 8 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
10 000,00 Kč
+1 000,00 Kč kolek
Kontrola smlouvy předložené protistranou 2 000,00 Kč* 3 000,00 Kč*
Rezervační smlouva 4 000,00 Kč 6 000,00 Kč
Nájemní smlouva 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč

* Uvedená cena je nejvyšší možná. Cena záleží na komplikovanosti předložené smlouvy, na požadavcích klienta apod. Nejedná se o opravu smlouvy, která je vypracována neodborně.

Pokud je jednou právní listinou převáděno více nemovitých věcí stejných či různých vlastníků, je druhý (levnější) a případně každý další převod vlastnictví účtován jako jedna polovina daného typu smlouvy.

_____________


Výše uvedené ceny obsahují (pokud je to pro danou smlouvu relevantní):

Samostatné služby i bez sepisu smlouvy Cena
Advokátní úschova 2 000,00 Kč
Ověření 1 podpisu 30,00 Kč
Zastoupení v řízení před katastrálním úřadem včetně vyhotovení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 1 000,00 Kč
Poplatek za vklad práva 1 000,00 Kč

Výše uvedené ceny jsou platné, pokud se klient s advokátem nedohodne jinak. Pokud v ceníku není uvedena cena za požadovanou službu a není cena ani dohodnuta, potom se vychází z mimosmluvní odměny podle v. č. 177/1996 Sb. v platném znení.